سنتز مواد اولیه

سنتز مواد اولیه یک فرآیند کلیدی در تولید و بهبود یک طعم‌دهنده به حساب می‌آید. در تیم R&D دیارا، بررسی و اعمال استانداردهای مربوط به فرآیندهای سنتز به عنوان پایه اصلی برای تولید محصولات با کیفیت بالا و رقابتی در صنعت طعم‎‌دهنده‌ها، توسط متخصصان شیمی صورت می‌پذیرد.

سنتز مواد اولیه در واحد تحقیق و توسعه دیار به صورت زیر انجام می‌پذیرد:

1

مشخص کردن نیازمندی‌های مواد اولیه

در ابتدا نیازمندی‌های مواد اولیه مورد نیاز با توجه به نوع محصولی که قرار است تولید شود مشخص می‌شود. این نیازسنجی به شکلی دقیق توسط متخصصان شیمی دیارا صورت می‌گیرد تا بهترین نتیجه در تولید محصول حاصل شود.

2

انتخاب مواد اولیه

بعد از شناسایی نیازمندی‌ها، بهترین مواد اولیه با کیفیت مناسب برای تولید محصول انتخاب و تحقیقات دقیقی درباره ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه توسط متخصصان شیمی R&D انجام می‌شود.

3

سنتز مواد اولیه

پس از انتخاب مواد اولیه، باید سنتز آنها انجام شود. برای این کار می‌توان از روش های شیمیایی مختلفی مانند سنتز آلی، اکسیداسیون، هیدروژناسیون و... استفاده کرد. این مرحله نیازمند مهارت و تجربه قوی در زمینه شیمی است.

4

ارزیابی کیفیت مواد اولیه سنتز شده

پس از سنتز مواد اولیه، کیفیت آن ها توسط کارشناسان شیمی دیارا بررسی می‌شود. این مرحله نیازمند تحلیل مواد با استفاده از دستگاه های تجهیزاتی مانند دستگاه های کروماتوگرافی، طیف سنجی و... است.

5

تولید اولیه محصول

در نهایت، پس از تولید مواد اولیه با کیفیت و مطابق با نیازمندی‌های تعیین شده، نمونه اولیه محصول تولید می‌شود.

بعد از سنتز مواد اولیه و تولید نمونه اولیه محصول، ادامه کار توسط متخصصین شیمی در دپارتمان تحقیق و توسعه دیارا به شرح زیر ادامه پیدا می‌کند.

1

بهینه‌سازی فرآیند

پس از تولید اولیه اسانس، بهینه‌سازی فرآیند تولید صورت ‌می‌گیرد. در این مرحله، ممکن است نیاز به تنظیمات و تغییرات در شرایط فرآیند تولید، به منظور بهبود کارایی وجود داشته باشد. برای بهینه‌سازی فرآیند، کارشناسان دیارا از آزمایش‌ها و آزمون‌های متعدد بر روی مواد اولیه و شرایط فرآیند استفاده می‌کنند.

2

کنترل کیفیت

در هر مرحله از فرآیند تحقیق و توسعه و تولید اسانس ، کنترل کیفیت باید به دقت انجام شود. این شامل تحلیل و آزمون مواد اولیه و محصولات نهایی برای بررسی و اطمینان از استانداردهای کیفیت و امکان تولید محصول قابل قبول است. از تجهیزات و روش‌های آزمایشگاهی مختلف مانند طیف‌سنجی، کروماتوگرافی و روش‌های میکروبیولوژیکی برای ارزیابی کیفیت استفاده می‌شود.

3

بهبود فرآیند

با توجه به نتایج کنترل کیفیت و بازخورد‌های دریافتی، ممکن است نیاز به بهبود فرآیند تولید و مواد اولیه وجود داشته باشد. در این مرحله، متخصصین دیارا با تغییر شرایط فرآیند، بهبود روش‌های سنتز و استفاده از تکنیک‌های نوین برای بهبود کیفیت و کارایی فرآیند تولید استفاده می‌کنند.