سنتز مواد موثره

تامین بموقع و موفق مواد اولیه یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش تولید و در نتیجه افزایش سهم بازار بوسیله دنیای عطروطعم دیاراست. بانک مواد موثره شرکت دنیای عطروطعم دیارا شامل بیش از 1000 نوع ماده اولیه است که متخصصان بخش عطروطعم بطور مداوم در حال مطالعه برای تلفیق این مواد و ایجاد طعم های شگفت انگیز برای مشتریان هستند. اما تامین چنین گستره وسیعی از مواد اولیه از بازارهای داخلی یا خارجی، خود ممکن است چالش های متعددی در پی داشته باشد.

برای کمتر کردن این چالش ها، آزمایشگاه شیمی در دپارتمان تحقیق و توسعه شرکت دنیای عطروطعم دیارا با بکارگیری متخصصان خبره در راستای سنتز مواد اولیه مورد نیاز شرکت و خودکفایی در این زمینه گام بر می دارند. در این آزمایشگاه با تلفیق روش های شیمی کلاسیک با متدهای نوین و تزریق دانش فنی متخصصان بر فرایندهای سنتز،  تلاش می شود تا گستره وسیعی از مواد اولیه مورد نیاز مجموعه با بالاترین کیفیت سنتز شود. لازم به ذکر است، طبق ارزیابی های دقیق حسی انجام شده در مجموعه، مواد اولیه سنتز شده در مجموعه اغلب حتی کیفیت بالاتری در مقایسه با نمونه های خارجی داشته اند.

مراحل سنتز مواد اولیه در واحد تحقیق و توسعه بصورت زیر است:

1

مشخص کردن نیازمندی‌های مواد اولیه

در ابتدا ماده اولیه ای که برای طراحی یک عطر یا طعم خاص مورد نیاز است توسط بخش طراحی طعم نیازسنجی شده و به بخش شیمی ارجاع داده می شود تا سنتز آن ارزیابی شود. این نیاز سنجی ممکن است براساس افزایش قیمت نمونه وارداتی، ممنوعیت واردات آن و یا کمیاب شدن آن باشد. همچنین ممکن است ماده مورد ماده جدیدی بوده و خارج از مواد موجود در بانک مواد موثره مجموعه باشد که توسط بخش طراحی طعم به عنوان یک ماده اولیه جدید برای ایجاد طعم بهتر پیشنهاد می شود.t

2

انتخاب روش و مواد اولیه مناسب برای سنتز

متخصصان بخش شیمی در این مرحله با بکارگیری دانش فنی به¬روز خود و تلفیق آن با روش های شیمی کلاسیک، و با درنظر گرفتن تمام پارامترهای موثر بر قیمت و کیفیت ماده اولیه سنتزی، بهترین روش را برای تولید ماده مورد نظر معرفی کرده و بر روی آن مطالعه و طراحی آزمایش می کنند. لازم به ذکر است انتخاب مواد اولیه مناسب برای سنتز ماده مورد نظر نیز موضوع مهمی است که توسط بخش شیمی در نظر گرفته می شود.

3

سنتز آزمایشگاهی و پایلوت ماده مورد نظر

پس از انتخاب مواد اولیه و روش مناسب و بهینه سازی کامل تمام پارامترهای موثر بر بازدهی و کیفیت ماده مورد نظر همچون دما و زمان واکنش و ... ماده مورد نظر بصورت نمونه آزمایشگاهی سنتز می شود. برای این کار از انواع روش های سنتز مواد آلی استفاده می شود. پس از این مرحله و با ارتقای فرایند به مقیاس بالاتر یک نمونه نیز در مقیاس پایلوت از ماده مورد نظر سنتز می شود تا پارامترهای بهینه شده در مقیاس پایلوت نیز ارزیابی شوند.

4

کنترل کیفی ماده سنتز شده

پس از سنتز موفق ماده اولیه در مقیاس های آزمایشگاهی و پایلوت، نمونه سنتزی جهت ارزیابی های کیفی مطالعه می شود. این ارزیابی های بر روی مجموعه ای از خواص فیزیکی، شیمیایی و ساختاری است که بصورت تیمی توسط بخش شیمی و بخش آنالیز دستگاهی و با بکارگیری مجموعه ای از تکنیک های پیشرفته دستگاهی همچون کروماتوگرافی گازی، طیف سنج جرمی و سایر روش های کمی و کیفی شیمی انجام می شود. با توجه به اینکه هدف این آزمایشگاه تولید مواد اولیه با استانداردهای بالا و گرید غذایی است تا در نهایت منجر به یک اسانس با کیفیت شود، در این مرحله پیشرفته ترین و به روزترین استاندارد های لازم برای ارزیابی حتی جزئی ترین ناخالصی ها نیز بکار گرفته می شود تا از خلوص و کیفیت ماده اولیه سنتزی اطمینان حاصل شود.

5

ارزیابی حسی ماده سنتز شده

پس از اینکه ماده اولیه سنتزی از مرحله کنترل کیفیت با موفقیت خارج شد، مرحله ارزیابی حسی آن توسط متخصصان ارزیابی حسی انجام می شود. این مرحله نیز براساس دستورالعمل های طراحی شده در مجموعه به دقیق ترین شکل ممکن انجام می شود. در این مرحله ابتدا خود ماده اولیه با ماده اولیه مشابه تولید شده توسط بهترین شرکت های خارجی (از طریق ارزیابی حسی) مقایسه می شود. در صورت کیفیت برابر یا بالاتر نمونه سنتزی، این ماده وارد یک فرمول عطروطعم نیز شده و در این حالت نیز با نمونه های خارجی مقایسه می شود. در صورتی که نمونه سنتزی در هر دو ارزیابی حسی بهتر یا حداقل مشابه نمونه خارجی باشد، برای تولید آن برنامه ریزی می شود.

6

بهینه سازی و اتمام فرایند

در صورتی که ماده مورد نظر طبق نتیجه ارزیابی کیفی یا حسی نیاز به بررسی بیشتر داشته باشد، فرایند مجددا بهینه سازی شده و مسیر فوق (مراحل 4 و 5) دوباره طی می شود. در غیر این صورت در مسیر دریافت مجوز برای تولید قرار می گیرد.

آزمایشگاه سنتز مواد موثره در شرکت دنیای عطروطعم دیارا با اهداف زیر راه اندازی شده است:

1

کمتر کردن تاثیر چالش های تامین مواد اولیه همچون ایجاد ارتباط با تولیدکنندگان خارجی، مشکلات حمل و نقل و ... بر فروش

2

کاهش وابستگی به سایر شرکت های داخلی و خارجی در تامین مواد اولیه

3

پاسخ دهی سریعتر به مشتریان و جلوگیری از تاثیر اختلال در تامین مواد اولیه وارداتی بر تحویل بموقع سفارشات

4

افزایش کیفیت مواد اولیه استفاده شده و در نتیجه افزایش کیفیت اسانس های نهایی

5

کاهش قیمت مواد اولیه تامین شده و در نتیجه کاهش قیمت اسانس نهایی

6

افزایش دانش فنی در مورد ماهیت و خواص تک تک مواد اولیه و تاثیر دقیق هر کدام بر طعم نهایی